Daitoryu-Lehrgänge

Daitoryu-Lehrgänge

Hier stehen Lehrgängen auf denen Daitoryu geübt wird (Liste aller Shinkiryu-Lehrgänge).

Sa 20. – So. 21. Mai
München
Aikido/Daitoryu Lehrgang

mit M. D. Nakajima Shihan

Sa 17. – So. 18. Juni
Siebeldingen (Landau)
Daitoryu Aiki Jujutsu Bokuyokan

mit Michael Daishiro Nakajima Shihan

Ausschreibung  

Mo 24. – Sa. 29. Juli
Oldenswort
Eiderstedter Aiki-Budo Sommerlehrgang

mit Duncan Underwood

Ausschreibung  

Sa 16. – So. 17. September
Leopoldshafen
Aiki Budo Lehrgang

mit M. D. Nakajima Soke

Aikido-Lehrgang-Nakajima-Leopoldshafen-2023.pdf