Meister Katsumi Yonezawa

Lebenslauf

Meister Katsumi Yonezawa ist Begründer des Daitoryu Aiki Jujutsu Bokuyokan